– Ako je došlo do neke greške, preporučujemo da idete na Početnu stranicu i ponovo potražite željenu destinaciju.
 
– Ako ste registrovani prodavač, molimo da se prijavite na stranici Prijava, kako bi mogli pristupiti uređivanju i dodavanju oglasa.
 
– Ako niste registrovani kao prodavač, a želite početi objavljivati oglase, molimo da se registrujete na stranici Registracija.