probna stranica

Napredni
30 objavljenih oglasa
6 mjeseci pretplata
Dodavanje i izmjena oglasa
Brisanje oglasa
Fotografije (istaknuta i galerija)
Stranica (trgovina) prodavača sa kontakt podacima
Logo prodavača i naslovna fotografija
Lokacija prodavača na mapi
Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama
Bez provizije Trgomas-a

299,00 KMDodaj u korpu

Klasik
10 objavljenih oglasa
4 mjeseca pretplata
Dodavanje i izmjena oglasa
Brisanje oglasa
Fotografije (istaknuta i galerija)
Stranica (trgovina) prodavača sa kontakt podacima
Logo prodavača i naslovna fotografija
Lokacija prodavača na mapi
Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama
Bez provizije Trgomas-a

179,00 KMDodaj u korpu

Osnovni
10 objavljenih oglasa
3 mjeseca pretplata
Dodavanje i izmjena oglasa
Brisanje oglasa
Fotografije (istaknuta i galerija)
Stranica (trgovina) prodavača sa kontakt podacima
Logo prodavača i naslovna fotografija
Lokacija prodavača na mapi
Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama
Bez provizije Trgomas-a

59,00 KMDodaj u korpu

Starter
1 objavljeni oglas
3 mjeseca pretplata
Dodavanje i izmjena oglasa
Brisanje oglasa
Fotografije (istaknuta i galerija)
Stranica (trgovina) prodavača sa kontakt podacima
Logo prodavača i naslovna fotografija
Lokacija prodavača na mapi
Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama
Bez provizije Trgomas-a

9,90 KMDodaj u korpu