Grupa prodavača koji mogu imati objavljeno 30 oglasa.