Privatnost

Web sajt Trgomas radi na domeni trgomas.ba. Ovo je polica o privatnosti Trgomasa sa ciljem da uvaži Vašu privatnost obzirom na informacije koje mi možemo prikupljti na našem sajtu.

Posjetioci sajta

Kao i većina web sajtova, Trgomas prikuplja personalno-ne-identifikacione informacije koje web pretraživači i serveri tipično čine dostupnim, kao što su tip pretraživača, preferirani jezik, referentna stranica, i datum i vrijeme svakog zahtjeva posjetioca. Namjera Trgomasa u prikupljanju personalno-ne-identifikacionih informacija je bolje razumjevanje kako posjetioci koriste ovaj sajt. Sa vremena na vrijeme, Trgomas može iznijeti ukupne personalno-ne-identifikacione informacije, npr. objavljivanjem izvještaja o trendovima vezanim za korištenje ovog sajta.

Trgomas također prikuplja potencijalno personalno-identifikacione informacije kao što su internet protokol (IP) adrese za registrovane korisnike i za korisnike koji ostavljaju komentare na trgomas.ba. Trgomas jedino odaje IP adrese registrovanih korisnika i korisnika koji ostavljaju komentare na trgomas.ba pod istim uslovima kao što to radi za personalno-identifikacione informacije, kako je objašnjeno u nastavku, izuzev što su IP adrese i email adrese korisnika koji ostavljaju komentare vidljive i otkrivene administratorima stranice gdje je komentar postavljen.

Prikupljanje personalno-identifikacionih informacija

Neki posjetioci sajta Trgomas izabiru da stupe u interakciju sa Trgomasom u smislu koji zahtijeva da Trgomas prikuplja personalno-identifikacione informacije. Iznos i tip informacija koje Trgomas prikuplja zavisi od prirode interakcije. Npr, mi molimo posjetioce koji se registruju na trgomas.ba da dostave korisničko ime i email adresu. One koji se angažuju u transakcijama sa Trgomasom molimo da obezbijede dodatne informacije, uključujući neophodne personalne i finansijske informacije koje su neophodne za obavljanje transkcije. U svakom slučaju, Trgomas prikuplja tek toliko informacija koliko je neophodno ili prikladno da se ispuni svrha interakcije posjetioca sa Trgomasom. Trgomas ne otkriva personalno-identifikacione podatke izuzev kako je to objašnjeno u nastavku. Posjetioci uvijek mogu odbiti da dostave personalno-identifikacione informacije, uz ogradu da to može spriječiti njihovo angažovanje u određenim aktivnostima vezanim za ovaj sajt.

Prikupljena statistika

Trgomas može prikupljati statistiku o ponašanju posjetilaca ovog sajta. Trgomas može javno prikazati ove informacije ili ih predati drugima. Međutim, Trgomas ne odaje personalno-identifikacione podatke drugačije nego što je opisano u nastavku.

Zaštita određenih personalno-identifikacionih informacija

Trgomas otkriva potencijalno personalno-identifikacione i personalno-identifikacione informacije samo onima od svojih uposlenika, ugovarača i povezanih organizacija koji (i) trebaju da znaju te informcije da bi se one procesuirale u ime Trgomasa ili da se obezbijedi servis dostupan na sajtu Trgomas, i (ii) koji su se složili da ne otkrivaju te informacije drugima. Neki od ovih uposlenika, ugovarača i povezanih organizacija mogu biti locirani izvan Vaše države; korištenjem sajta Trgomas, saglasni ste sa transferom takvih informacija ka njima. Trgomas neće ikome izdavati ili prodavati potencijalno personalno-identifikacione i personalno-identifikacione informacije. Osim svojim uposlenicima, ugovaračima i povezanim organizacijama, kao što je prethodno opisano, Trgomas otkriva potencijalno personalno-identifikacione i personalno-identifikacione podatke samo u odgovoru na sudski poziv, sudski nalog ili drugi državni zahtjev, ili kada Trgomas vjeruje da je u dobroj namjeri otkrivanje trećim licima ili široj javnosti razumno potrebno radi zaštite prava Trgomasa. Ako ste registrovani korisnik sajta Trgomas i dostavili ste Vašu email adresu, Trgomas Vam može povremeno poslati email da vas obavijesti o novim svojstvima, tražiti Vaš komentar, ili samo Vas održavati informiranim o dešavanjima vezanim za Trgomas.
Ako nam pošaljete zahtjev (npr. preko email-a ili preko nekih od naših načina za povratne informacije), zadržavamo pravo da to objavimo sa ciljem da nam to pomogne u pojašnjenju ili odgovoru na Vaš zahtjev ili pomogne našu podršku drugim korisnicima. Trgomas poduzima sve mjere razumno potrebne za zaštitu od neovlaštenog pristupa, upotrebe, izmjena ili uništavanja potencijalno personalno-identifikacionih i personalno-identifikacionih informacija.

Kolačići

Kolačić je niz informacija koje web stranica pohranjuje na posjetiočevom kompjuteru, i koje posjetiočev pretraživač objezbjeđuje web stranici svaki put kada se posjetilac vraća. Trgomas upotrebljava kolačiće kao pomoć u identifikaciji i praćenju posjetioca, njihovog korištenja sajta Trgomas, i njihove preferencije kod pristupa. Posjetioci Trgomasa koji ne žele da imaju kolačiće postavljene na njihove kompjutere trebaju podesiti svoje pretraživače da odbijaju kolačiće prije korištenja sajta Trgomas, s tima da neka svojstva sajta Trgomas možda neće funkcionisati kako treba bez pomoći kolačića.

Reklame

Reklame na našem sajtu mogu biti dostavljene korisnicima preko partnera za oglašavanje, koji mogu postavljati kolačiće. Ovi kolačići omogućuju reklamnom serveru da prepozna Vaš kompjuter svaki put kada Vam pošalju online reklamu da kompilira informaciju o Vama ili drugima koji koriste Vaš kompjuter. Ova informacija omogućuje reklamnoj mreži da, između ostalog, isporuči ciljane reklame za koje vjeruju da će Vas najviše interesovati. Ova polica o privatnosti pokriva korištenje kolačića od strane Trgomasa i ne pokriva korištenje kolačića od strane oglašivača.

Izmjene police o privatnosti

Premda bi većina izmjena trebale biti minorne, Trgomas može s vremena na vrijeme mijenjati svoju policu o privatnosti, u svojoj diskreciji. Trgomas podstiče posjetioce da često provjeravaju ovu stranicu radi bilo kakvih izmjena u svojoj polici o privatnosti. Ako imate trgomas.ba profil, moguće je da dobijete upozorenje koje Vas informira o ovim izmjenama. Vaše kontinuirano korištenje ovog sajta nakon bilo kakve izmjene će predstavljati Vaše prihvaćanje takve izmjene.