1. Pretplatnički paketi
  2. Registracija
  3. Potvrda
  4. Hvala
 
Max broj objavljenih oglasa  
Period trajanje pretplate
Dodavanje i izmjena oglasa
Brisanje oglasa
Fotografije (istaknuta i galerija)
Stranica (trgovina) prodavača sa kontakt podacima
Logo prodavača i naslovna fotografija
Lokacija prodavača na mapi
Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama
Provizija Trgomas-a
 
Paket 20
80,00 KM
Jednokratno
1,00 KM po oglasu / mjesec
 
Max broj objavljenih oglasa  
Period trajanje pretplate
Dodavanje i izmjena oglasa
Brisanje oglasa
Fotografije (istaknuta i galerija)
Stranica (trgovina) prodavača sa kontakt podacima
Logo prodavača i naslovna fotografija
Lokacija prodavača na mapi
Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama
Provizija Trgomas-a
 
Paket 20
80,00 KM
Jednokratno
1,00 KM po oglasu / mjesec
20
4 mjeseca
bez provizije
Paket 10
45,00 KM
Jednokratno
1,50 KM po oglasu / mjesec
 
Max broj objavljenih oglasa  
Period trajanje pretplate
Dodavanje i izmjena oglasa
Brisanje oglasa
Fotografije (istaknuta i galerija)
Stranica (trgovina) prodavača sa kontakt podacima
Logo prodavača i naslovna fotografija
Lokacija prodavača na mapi
Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama
Provizija Trgomas-a
 
Paket 10
45,00 KM
Jednokratno
1,50 KM po oglasu / mjesec
10
3 mjeseca
bez provizije
Paket 5
20,00 KM
Jednokratno
2,00 KM po oglasu / mjesec
 
Max broj objavljenih oglasa  
Period trajanje pretplate
Dodavanje i izmjena oglasa
Brisanje oglasa
Fotografije (istaknuta i galerija)
Stranica (trgovina) prodavača sa kontakt podacima
Logo prodavača i naslovna fotografija
Lokacija prodavača na mapi
Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama
Provizija Trgomas-a
 
Paket 5
20,00 KM
Jednokratno
2,00 KM po oglasu / mjesec
5
2 mjeseca
bez provizije
Paket 3
9,90 KM
Jednokratno
3,30 KM po oglasu / mjesec
 
Max broj objavljenih oglasa  
Period trajanje pretplate
Dodavanje i izmjena oglasa
Brisanje oglasa
Fotografije (istaknuta i galerija)
Stranica (trgovina) prodavača sa kontakt podacima
Logo prodavača i naslovna fotografija
Lokacija prodavača na mapi
Dijeljenje oglasa na društvenim mrežama
Provizija Trgomas-a
 
Paket 3
9,90 KM
Jednokratno
3,30 KM po oglasu / mjesec
3
1 mjesec
bez provizije