Uslovi korištenja

Web sajt Trgomas (trgomas.ba) namijenjen je za postavljanje online oglasa za prodaju mašina, opreme i alata. Princip rada se zasniva na tome da prodavač dobijaju svoj profil i svoju stranicu na Trgomasu. Na stranici svakog oglasa obezbijeđen je email obrazac za slanje upita prodavaču. Dalja procedura se zasniva na direktnoj komunikaciji između prodavača i korisnika sajta koji su zainteresovani za njegov artikal.

Prodavači

Registrovani korisnici postaju prodavači i mogu postavljati oglase za prodaju. Prodavači dobijaju svoj profil na kome imaju pregled svojih objavljenih oglasa i mogućnost izmjene i brisanja oglasa koji više nisu aktuelni. Također, na svom profilu mogu uređivati svoju stranicu (trgovinu) i upravljati pretplatom. Maksimalan broj objavljenih oglasa od strane jednog prodavača je u skladu sa izabranim pretplatničkim paketom. Svi prodavači koji objavljuju oglase za prodaju su odgovorni za tačnost objavljenih podataka. Trgomas nema uticaj i mogućnost kontrole ovih podataka.

Korisnici sajta koji su zainteresovani za određeni objavljeni oglas mogu direktno kontaktirati prodavača preko email obrasca koji je obezbijeđen na stranici svakog oglasa.

Komunikacija između prodavača i zainteresovanog korisnika

Trgomas obezbjeđuje email obrazac na stranici svakog oglasa za slanje upita prodavaču. Trgomas ne može uticati na sadržaj poslanih upita kao i na odgovore prodavača. Prodavač i zainteresovani korisnik odgovaraju za međusobnu komunikaciju i eventualne dogovore.

Komentari i ocjene

Svi komentari (ako je obezbijeđen sistem za postavljanje komentara) trebaju biti objektivni i striktno vezani za artikal za koji je objavljen oglas. Administratori sajta trgomas.ba zadržavaju pravo da uklone sve komentare sa neprimjerenim i neadekvatnim sadržajem.

Postupak nakon dogovora prodavača i zainteresovanog korisnika

Sva komunikacija između prodavača i zainteresovanog korisnika se odvija isključivo između te dvije strane. Trgomas nema uticaja na bilo koji dogovor između ove dvije strane. Trgomas nije odgovoran za dogovorenu cijenu, način isporuke, način plaćanja, garanciju za artikal, kao ni za eventualne reklamacije.

Navedeni uslovi korištenja se mogu mijenjati. Za važeće se smatraju oni koji su trenutno objavljeni na sajtu.